Sponsoring

Sponsoring TV De Spatter
TV De Spatter biedt u diverse mogelijkheden om uw bedrijf te koppelen aan de tennissport en onze vereniging. Hierdoor kunt u uw naamsbekendheid laten groeien, sportieve herkenning opbouwen d.m.v. een partnership met de tennisvereniging en uiteraard gezellig langskomen tijdens de toernooien en competitiedagen.
 
Kortom, sponsoring van onze vereniging kan leiden tot onder andere:
-Vergroten van uw communicatiemogelijkheden
-Vergroten van uw naamsbekendheid
-Verbetering van uw imago
-Grotere productbekendheid
-Verhogen van de omzet
-Bewerkstelligen van persoonlijke en/of ideële motieven. 
 
Onze sponsors bieden onze vereniging de mogelijkheid de nodige investeringen op ons park te kunnen realiseren en het activiteitenprogramma van onze vereniging op een hoger niveau te brengen. Door middel van betere prestaties, vernieuwingen en verbeteringen van de banen kan de vereniging groeien met een grotere aantrekkingskracht voor toekomstige leden tot gevolg. Door te sponsoren kunt u maximaal profiteren van betrokkenheid en zichtbaarheid rond onze vereniging. De samenwerking omvat vele mogelijkheden. Om meer te weten te komen over deze sponsormogelijkheden kunt u een mail sturen naar [email protected]
 
TV De Spatter Club van 100
Om naast externe sponsors ook binnen de vereniging om extra steun voor de vereniging te vragen is de “Club van 100” opgericht. Deze Club heeft ten doel het bijeenbrengen van extra financiële middelen om daarmee de financiële lasten van tennisvereniging TV De Spatter te helpen verlichten.
 
De "Club van 100" bestaat uit leden die sympathiseren met tennisvereniging TV De Spatter.
Leden kunnen o.a. zijn:
  • individuele personen
  • gezinnen
  • teams
Welke doelen?
Dat bepalen de Club van 100-leden zelf. De leden kunnen zelf een voorstel indienen dat vervolgens tijdens de algemene ledenvergadering (of waar nodig in een eerder stadium) besproken zal worden en eventueel in stemming zal worden gebracht. Met deze procedure (democratisch) wordt een grote verbondenheid met TV De Spatter gerealiseerd. In spoedgevallen kan het bestuur onmiddellijke ondersteuning verlenen. Verantwoording zal worden afgelegd aan de algemene ledenvergadering.
 
Financiën:
De geldmiddelen van de Club van 100 bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en eventuele donateurs.
 
Wat krijgt een lid er voor terug?
Leden krijgen een naamsvermelding op het ledenbord van de “Club van 100” in de kantine van TV De Spatter en een vermelding op de TV De Spatter website op deze "Sponsoring"-pagina.
Het eerste doel van de Club van 100 was om financiële middelen te verzamelen voor het opknappen van kleedkamers en toiletruimtes. Inmiddels zijn de kleedkamers heel mooi gerenoveerd dus nu gaan we verder sparen voor de toiletruimtes.
 
U kunt zich aanmelden door het invullen van een inschrijfformulier dat u via onderstaande link kunt downloaden en inleveren bij de bestuursleden van de Sponsorcommissie, Tom Muis of Arwen Naber, of via [email protected]              
 
Download bestanden
DOC: Inschrijfformulier Club van 100