Baanreglement

Baanreglement T.V. De Spatter

1 Toegang tot de banen

Het bespelen van de banen is voorbehouden aan leden, ereleden en leden van verdienste van de club die in het bezit zijn van een geldig KNLTB-pas.

2 Gebruik van de banen

De banen zijn alle seizoenen bespeelbaar. Indien er sneeuw op de baan ligt, of tijdens periodes van dooi mogen de banen niet worden bespeeld omdat dit schade aan de banen kan veroorzaken. Het is niet toegestaan om sneeuw van de banen te schuiven.

Na het spelen is de speler verplicht om de baan te vegen. Bij regen mogen de banen niet geveegd te worden (ook niet om plassen te verwijderen). Als er met licht gespeeld wordt, wordt na het spelen de baanverlichting uitgeschakeld.

3 Het afhangsysteem

Voor het reserveren van de banen (afhangen) wordt gebruik gemaakt van het elektronische afhangbord en de geldige persoonlijke digitale KNLTB-pas. Het afhangbord heeft tot doel inzichtelijk te maken welke banen bezet zijn. Bij competitiewedstrijden en toernooien geeft het systeem aan welke banen bezet zijn.

Let op: als je ingeroosterd staat voor een kantinedienst, kun je niet tegelijkertijd afhangen! Dan geeft het afhangbord een foutmelding.

Voor het afhangsysteem gelden de volgende regels:

 1. Het recht om op een baan te spelen reserveert men door een baan via de Clubapp van de KNLTB te reserveren. Zonder geldige digitale pas heeft men geen speelrecht.
 2. Reserveren van banen kan ook op het afhangbord in het clubhuis.
 3. De gereserveerde speeltijd bedraagt 30 minuten voor 2 personen en 45 minuten voor 3 of 4 personen.
 4. Na de gereserveerde speeltijd is verlengen niet toegestaan, ook niet als: - de gereserveerde speeltijd verstreken is - er geen andere speelgerechtigden zijn (zo is altijd duidelijk wie het langste speelt).   
 5. Afhangen (vooral voor de Husselavond op woensdag) kan nog via het afhangbord door het scannen van een QR-code op het afhangbord. Met behulp van de ‘scanfunctie’ in de ClubApp kan de code gescand worden, waarna het afhangproces (in de app) in gang gezet zal worden.   

4 Wachttijd

Wanneer alle banen gereserveerd zijn (afgehangen) en men langer dan 60 minuten moet wachten, is men verplicht met 4 personen op een baan te spelen (dubbelen)

5 Introducé(e)s

Bij uitzondering en alleen als er geen wachttijd is, kan een lid van de vereniging met een geldig persoonlijk KNLTB-pas 1 persoon introduceren om te spelen. De introducé(e) heeft geen pasje. Het verenigingslid reserveert een baan op het afhangbord.

De introductieprocedure is als volgt:

 1. Voorafgaand aan de introductie maakt een verenigingslid het introductiebedrag (€ 7,50) over op de rekening van de club (NL 29 RABO 0124982093) en vermeldt:
  a) introductie;
  b) wie geïntroduceerd wordt;
  c) wanneer (datum) geïntroduceerd wordt.
 2. Voorafgaand aan de introductie stuurt het lid óók een sms’je of whatsapp naar P. Vredevoort (06 46608729), onder vermelding van:
  a) eigen naam en KNLTB-lidmaatschapsnummer (zie pasje) van het introducerend lid;
  b) naam van de introducé(e);
  c) datum introductie;
  Dit whatsappje of sms’je geldt als introductiebewijs.

Introductie is niet mogelijk als alle banen bezet zijn. Een lid kan met een introducé niet andere leden 'afhangen'.

6 Algemene regels

Bespeelbaarheid van de banen:

 1. Of een baan bespeelbaar is, wordt door de terreincommissie bepaald; op de poort van het park en op de website staat gemeld dat banen niet bespeeld kunnen worden. Als de netten naar beneden gedraaid zijn, kan de betreffende baan ook niet bespeeld worden
 2. Als er training gegeven wordt en aanvankelijk onbespeelbare banen worden weer bespeelbaar (bijv. omdat plassen opdrogen), kan de trainer de eerst beschikbare baan voor training opeisen

Het is de verantwoordelijkheid van elk verenigingslid (en niet alleen die van het bestuur):

 1. erop toe te zien dat de banen alleen gebruikt worden door leden en introducés.
 2. bij vermoeden van illegaal gebruik verenigingsleden aan te spreken.

Wormer, januari 2018