Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligersdiensten

Een vereniging ben je samen. Daarom vragen we van elk lid of ouder van een  jeugdlid om elk kalenderjaar een aantal vrijwilligersdiensten te doen. Er is keuze uit verschillende diensten:
  • bardienst van vier uur
  • hand en spandiensten voor de toernooicommissie tijdens de clubkampioenschappen of de woensdagavond competitie
  • hand en spandiensten voor de jeugdcommissie
  • een jeugdteam begeleiden tijdens een competitie
  • communicatie op verschillende (social) media voor zowel de senioren als de jeugd
  • 1x per jaar een attentie voor onze sponsoren organiseren

Een actueel aanbod van de openstaande diensten vind je in de KNLTB app. 

Elk lid tussen 18 en 68 jaar vervult vrijwilligersdiensten. Elke activiteit is 1 of 2 punten waard, het minimaal te behalen aantal punten bedraagt drie per jaar. Ditzelfde geldt voor ouders van leden jonger dan 18 jaar. Uiteraard kun je ook deelnemen aan een commissie of in het bestuur. Dat staat gelijk aan drie punten. 

Bij verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen. Het bestuur en de commissies behandelen geen e-mails met afzeggingen.  

Afkoop van diensten bedraagt € 30,- per dienst. Leden kunnen dit kenbaar maken door een mail te sturen aan [email protected].

Leden die zonder afbericht niet komen opdagen voor hun dienst krijgen € 50,- boete.

Heb je zelf ideeën over een vrijwilligersactiviteit die je voor de vereniging zou willen doen en die niet op de lijst staat? Neem dan contact op via [email protected].

 

Bardienst

De spelregels voor bardiensten zijn als volgt:

  • Bij verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen. De kantinecommissie behandelt geen e-mails over dit onderwerp en zorgt dus niet voor vervanging.
  • Kantinediensten die komen te vervallen door afgelasting verschuiven automatisch naar de inhaaldatum.
  • Elk lid dat bardienst heeft dient de online Instructie Verantwoord Alcohol schenken te hebben gedaan! Deze is te bereiken via https://www.nocnsf.nl/iva, is kosteloos en duurt circa 20 minuten. Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat. Ook de kantinecommissie ontvangt een melding dat je geslaagd bent.

Achter de bar ligt een rode map waarin staat uitgelegd wat er van je verwacht wordt tijdens je kantinedienst. Hierin vind je ook de presentielijst die getekend dient te worden. Let hier goed op, als je de lijst niet aftekent gaan we ervan uit dat je de kantinedienst verzuimd hebt! Als je vragen hebt over de kantinedienst of als je nog geen ervaring hebt achter de bar en daardoor wat onzeker bent, kun je je altijd richten tot de kantinecommissie. Wij zullen je begeleiden of een andere oplossing bedenken.

Hieronder vind je een stappenplan hoe je jezelf kunt inplannen voor een bardienst via de KNLTB App:
==> klik hier