Introduceren

Als je iemand wil introduceren, doe je het volgende:

 1. Voorafgaand aan de introductie maak je het introductiebedrag (€ 7,50) over op de rekening van de club (NL 29 RABO 0124982093), en je vermeldt:
  a) introductie
  b) wie je introduceert en
  c) wanneer je introduceert (datum)
 2. Voorafgaand aan de introductie stuur je ook een sms’je of whatsapp naar P. Vredevoort (06 46608729). Je zet daarin:> > Je naam eigen naam
  > Je lidnummer (zie pasje)
  > Wie je introduceert
  > Wanneer je introduceert
 3. Je kunt met je introducé(e) gaan spelen

Verder:

 • Je kunt niet introduceren als alle banen bezet zijn; een lid met een introducé kan andere leden niet “afhangen”
 • Als je niet vooraf meldt dat je met een introducé gaat tennissen, krijg je een rekening toegestuurd voor de introductie plus € 5,- administratie-kosten), totaal €12,50 ; het niet volgens het reglement introduceren leidt inderdaad tot extra werk voor de financiële commissie
 • Je kunt als lid altijd controleren of er reglementair van de banen gebruik gemaakt wordt:
  > De speler heeft afgehangen (afhangpasje is gebruikt om op het afhangbord een baan te reserveren) òf
  > De speler is geïntroduceerd (het introducerend lid kan het sms’je of whatsappje laten zien dat hij verstuurd heeft)
 • Elk lid kan maximaal tienmaal iemand introduceren en een niet-lid kan maximaal drie keer geïntroduceerd worden.
 • Spreek mensen – leden en niet leden – aan als er niet volgens de regels gebruik gemaakt wordt van onze banen.