Ereleden/leden van verdienste

Leden die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of voor de tennissport in zijn algemeenheid, komen in aanmerking voor een erelidmaatschap of lid van verdienste.
 
T.V. De Spatter heeft 2 ereleden;
Joop van Santen de Hoog en Susanne Trik. 
 
Daarnaast hebben wij elf leden van verdienste. Dit zijn:
Gerard Blankert
Loes Blankert
Marco Brouwer
Hans Hartog
Cor Hoek
Jan Koning
Bob Langenberg
Loes Langenberg
Peter van der Maas
Dija Trik
Jan Vredevoort
Piet Vredevoort
Joke Vreeswijk
Wim van Wagtendonk