In Memoriam Theo van Putten

04 december 2020

Op maandag 30 november 2020 overleed Theo van Putten na een kort ziekbed op 77 jarige leeftijd. Theo heeft zich vele jaren, tot op het laatste moment, zeer verdienstelijk gemaakt als lid van de Financiële Commissie en heeft daarnaast een belangrijke bijdrage geleverd aan de Ledenadministratie en de Sponsorcommissie. Theo is de vader van Kirsten en de schoonvader van onze (vice) voorzitter Pieter Vredevoort.
Theo was een persoon die het liefst op de achtergrond zijn werk deed. Hij heeft zeer veel waarde gehad in de ontwikkeling van de vereniging in het algemeen en van de Financiële Zaken in het bijzonder. Met name bij de totstandkoming van de huidige tennisbanen in 2012, de verbouwing van de kantine, maar ook bij het vervaardigen van de jaarrekeningen liet hij zien dat hij veel kennis en ervaring op dat gebied had.
Meer nog dan dat, was Theo een warme persoonlijkheid, een familieman die met veel vreugde kon vertellen over zijn kleinkinderen en hun sportieve prestaties. In de Financiële Commissie hebben we, samen met Peter van der Maas en ook Dija Trik van de Ledenadministratie vele goede gesprekken gehad die niet alleen over de vereniging gingen maar over alles wat ons bezig hield.
We zullen zijn persoonlijkheid, kennis en kunde missen in de vereniging. Namens het bestuur en de vereniging wens ik Kirsten, Pieter, hun kinderen en familie heel veel kracht en sterkte om dit verlies te dragen.  

Tom Muis
Namens het Bestuur van T.V. de Spatter

Nieuwscategorieën