DE SPATTER ZET VOLGENDE STAP IN FUSIEPROCES

02 september 2021

DE SPATTER ZET VOLGENDE STAP IN FUSIEPROCES

Op 29 juni heeft de club een belangrijke algemene ledenvergadering gehouden. In verband met de coronamaatregelen hebben wij die vergadering in de Sporthal gehouden. Het afgelopen verenigingsjaar en de toekomst zijn besproken. Het belangrijkste onderdeel van de vergadering was echter het verslag van de onderzoekscommissie.

Onze wensen

De gemeente heeft een duidelijke voorkeur voor het terrein van IJsclub Nova Zembla voor de gefuseerde vereniging. Daar kan een park gerealiseerd worden dat voldoet aan de wensen van de clubs. Dus een park dat voldoet aan de moderne eisen met genoeg tennis- en padelbanen. De plaats kan met windbeperkende maatregelen geschikt gemaakt worden voor tennis. Nu wordt uitgezocht wát er gedaan moet worden. Als deze resultaten binnen zijn zit het werk van de commissie erop.

Het bestuur heeft aangegeven zeer blij te zijn met het werk dat de commissie gedaan heeft en de leden (Lieke Adams, Jan-Hein Duijn, Lars Hinze, Marcel Trik, Suzanne Zwart) in het zonnetje gezet.

Volgende stap

Vervolgens heeft het bestuur de vergadering gevraagd een Voorstel van Fusie te mogen schrijven. Een nieuwe fase waarin de fusie daadwerkelijk wordt uitgewerkt. Als dat klaar is en de gesprekken met de gemeente lopen zoals wij hopen (waarbij aan onze wensen wordt voldaan en er een afdoende oplossing is voor de wind), willen wij het Voorstel tot Fusie weer aan de ledenvergadering voorleggen. Dan kan tot daadwerkelijke fusie worden overgegaan.

De ledenvergadering heeft de vraag om een fusievoorstel te schrijven unaniem goedgekeurd. Bij de andere twee fusiepartners, T.C. Eendragt en L.T.C. Poelstars, die dezelfde avond vergaderden en de zelfde vraag voorlegden, is ook toestemming gegeven.

Het Spatterbestuur en de besturen van de fusiepartners zijn blij dat zij het vertrouwen hebben gekregen om de weg van fusie samen te kunnen vervolgen.

Je zult begrijpen dat wij veel denkkracht nodig hebben om een goed fusievoorstel te schrijven. In de ledenvergadering is gevraagd wie wil meedenken over de nieuwe fusieclub. Denk hierbij aan het nieuwe complex, het clubhuis en opzet van de nieuwe vereniging. Vind jij dit leuk? Neem dan even contact op met ondergetekenden of mail naar [email protected]

Wij gaan ervan uit dat wij je hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht je vragen hebben over de mogelijke fusie, aarzel dan niet om een fusiecommissielid of een van ons aan te spreken.

Met hartelijke groet, Arwen Naber, secretaris, Tom Muis, penningmeester en Pieter Vredevoort, voorzitter   

Nieuwscategorieën