Aanpassing coronaregels

12 januari 2022

Beste Spatter leden,

Vorige week heeft het kabinet besloten dat buiten sporten voor jongeren tot en met 17 jaar weer mogelijk is vanaf dinsdag 11 januari, tot 20.00 uur ‘s avonds. Sinds eind november mogen buitensportlocaties alleen tussen 5.00 en 17.00 uur open zijn. We zijn blij dat de jeugd ook in de avonduren weer de mogelijkheid krijgt om te tennissen. Voor TV de Spatter betekent dit dat de tennisschool één jeugdlesuur weer om 17.00 uur zal doen. Mitchell informeert de betreffende jeugdleden hierover.

Helaas is er ook een aanscherping in één van de coronamaatregelen. De Vereniging Sport en Gemeenten, het ministerie van VWS en NOC*NSF hebben de uitwerking van sporten in tweetallen (bestaande uit twee volwassenen) op 28 december verder aangescherpt. Er is besloten dat een leraar zich op 1,5 meter afstand slechts op één tweetal mag richten. De leraar mag zich dus niet verplaatsen van tweetal naar tweetal. Mitchell heeft de tennislessen inmiddels al op die manier ingericht. Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt geen maximale groepsgrootte.

Alle andere maatregelen voor de sport blijven gelden tot en met vrijdag 14 januari. Dan bekijkt het kabinet of de lockdown wel of niet verlengd wordt. 

Met vriendelijke groet, 

het bestuur

Nieuwscategorieën